velanovi.jpg

Newsflash

CONTACT for Czechevents


Please, use only our e-mail address 
Paypal address is
czechevents.novotny@gmail.com 

 

Banner

 altIT ALL BEGAN WITH PRINCE RUPERT

 
When I met Vladimír Krajina in the sixties of the last century in Canada, I told him that I saw him as the greatest Czech hero of the 20th century (as the youngest professor of the Charles University, he risked his life sending from a place in North Bohemia reports to the Beneš government in London - such as that Hitler was getting ready to attack the Soviet Union.) Krajina was finally captured by a contingent of SS and held as hostage for any future negotiations with the Czechoslovak government. He was also the man who discovered the senders of the deadly parcels to the democratic ministers – a Communist secretariat in Moravia! In his voice as he was responding to my admiration, I detected the quiet strength of a man who knows how to create history and doesn’t worry how the future may judge him, when he answered me that he ceased to be a hero when he left Czechoslovakia in 1948. That conversation proved one of the supporting arcs of my future (together with a few other moments of greatness such as this bit of Shakespearean (Hamlet) wisdom: “It is not in our stars but in ourselves that we are underlings”.) It came at a time when the darkest clouds hanging above our native land were showing a few tears and when those of us living in the West were beginning to dream about the future-home but if that were not possible, in the countries where we found refuge.
Then I came across the story of Moravian Brethren, whose first mission to the Eskimos in Canada in 1752 with a prefabricated home ended in tragedy. Shortly after their arrival, the captain of the ship (who was one of the missionaries) and five other members of the crew were murdered. Twenty years later, a group of eleven Brethren, representing many nationalities but at least one of them, John Schneider, was born in Moravia. Eventually, with patience and dedicated service, the Brethren earned the Eskimos’ trust and by 1800 they had three stations in Labrador (at Nain, Okkak and Hopedale) and had baptized 110 converts. That is not the end of the Brethren story in Canada. On a quiet street in Toronto a congregation of Moravian Brethren sill worship according to the teaching of the Protestant group which didn’t had its beginning in Bohemia almost six hundred years ago. They are the descendants of the West Indians converted to Christianity by the Brethren in the middle decades of the eighteenth century.
 
Why did I write this book? It didn’t start with a desire to write anything. It started with a desire to find supporting arcs for my soul badly damaged by World War II and the forceful placing of Czechoslovakia in the Soviet empire; by the loneliness of an exile searching for familiar voices in a foreign land. A wonderful, friendly land taking us in and offering assistance to build our home. Here I was with a fascinating story of a people born in the country I was born in, which helped me to find my bearing. And I thought I should share it.
 
“Proved to be unexpectedly generous starting with Slovak poet Tomáš Štítnický who arrived on a ship Squirrel in what is now the harbor of St. John’s in Newfoundland on August 5, 1583. The purpose of the trip was to have a look at a piece of real estate in North America and declare it the Queen’s possession. Štítnicky’s job was “to record in the Latin tongue the guests and things worthy of our nation.” Sadly, on September 9, 1583, on its return journey, the Squirrel capsized in a storm and everything and everyone aboard went down with it.” Then there was another incident, which could have ended just as badly. The Winter King just lost the Battle of the White Mountain and he and his wife, born English princess, were fleeing from Prague. In the excitement, everyone forgot their son, named Rupert who enjoyed, all too cradle of ivory and gold and precious jewels presented by the women of Bohemia. Fortunately, Rupert’s crying attracted the attention of the king’s chambermaid who threw him in the last wagon leaving Prague in his parents’ train. At that point, he was truly one of the long chains of exiles from the land in the heart of Europe. One of us...And Canada was a bit closer to our heart.


Josef Čermák
 
 

Na slovíčko s dr. Čermákem, autorem encyklopedie, která se právě rodí 

„Doktor práv, partner významné právnické kanceláře, královský konzultant (QC – čestný titul udělený vládou), novinář, spisovatel, básník, herec a celoživotní organizátor a inspirátor veřejného i vědeckého života českých a slovenských krajanů v Kanadě…
V zásadě o něm platí slova, která kdysi vyřkl Arbes o Nerudovi: „Celý život držel ruku na tepně Prahy”. Josef Čermák na tepně krajanského Toronta.“ 

Takto charakterizuje osobnost dr. Josefa Čermáka web CzechFolks.com. A musím jen dodat, že je to člověk se Å¡irokým záběrem, literát, humanista, filozof, především vÅ¡ak pracovitý a obětavý muž, za nímž chodily zástupy lidí s celou řadou svých problémů. Neznám nikoho, koho by odmítl, neznám nikoho, kdo by si postěžoval na jeho neprofesionalitu. Těší se vÅ¡eobecné úctě mladých, mladších i seniorů. Studnice vědomostí, pamětník historie krajanského života a jeho osobností, s nimiž se větÅ¡inou osobně znal.

Když slavil v loňském roce svoje devadesátiny, tiÅ¡e si posteskl, že mu odchází jeho minulost, protože mu odcházejí jeho vrstevníci jeden po druhém. Jak těžké pro ty, kteří zůstávají se svými vzpomínkami sami. Ale Pepíček, jinak ho v komunitě větÅ¡ina ani neosloví, velice rychle zapadl i do společnosti mnohem mladších členů, a větÅ¡ina mu jeho přehled, energii a tvůrčího ducha může jenom tiÅ¡e závidět. Přiznám se, patřím mezi ty, kteří by za takového mentora byli vděčni. Vzhledem k tomu, že provázím dění komunity déle než čtvrtstoletí coby editor a fotograf nejen místních médií, byla jsem v Pepíčkově blízkosti velice často. Co bych si od něho přála přejmout, je jeho zasvěcenost zejména v české historii a čistou vlasteneckou oddanost své domovině, s jakou se dnes už nikde, než u poválečných utečencích, nesetkáte.

Jeho literární práce se v komunitě a mimo ní setkaly vždycky s přívětivou ozvěnou, a o třetí přepracované či doplněné vydání jeho encyklopedie It All started with Prince Rupert je už nyní velký zájem. A mnozí si objednávají větší počet publikací, aby je poslali svým milým a známým jako hodnotný dárek pro jejich intelektuální práci, pro jejich hlubší informovanost i pro studijní účely o životě významných českých a slovenských osobnosech v Kanadě. Úžasný záběr.

Této velké práci se začal intenzivně věnovat (ve svých devadesátinách) po vydání zajímavé životopisné knížky Rozlet, věnované původem českému podnikateli Milanu Kroupovi, a po účinkování ve hrách Nového divadla v Torontu a po několika frustrujících zdravotních kolapsech… Pepíček se nevzdal, a jakmile se cítil zdravotně o něco lépe, nanovo se pustil do houževnatého úsilí s předsevzatým cílem vydat knížku v letoÅ¡ním dubnu.

O osobnosti Pepíčka Čermáka je možné nalézt celou řadu článků na internetu, jmenujme kupř. už vzpomínaný web CzechFolks.com, kde intenzivně psal medailony zajímavých osobností kanadské komunity, nebo na webu Pozitivni noviny.cz, kde se rovněž zapsal jako zajímavý autor.

Proto také následující rozhovor s dr. Josefem Čermákem je jenom velikou zkratkou toho, co nechal za sebou a čím nás navždy obohatil. Úvodem mi dovolte citovat odpověď dr. Čermáka na moji otázku, jak ho mám v rozhovoru oslovovat: „Věro, já na  pana Čermáka dost Å¡patně slyším. Známe se desítky let, tykáme si… „

Pepíčku, jak dlouho žijeÅ¡ v Kanadě a co Tě vlastně přinutilo utéci z domoviny? 
V Kanadě žiju od dubna 1948, z toho přes 60 let ve stejném bytě. O sovětském režimu jsem toho věděl dost na to, abych si dělal nějaké iluze o naší kompatibilitě. Jak jeden z mých spoluvězňů říkal: ”V tobě je to příliÅ¡ hluboko, tebe by museli utlouct…“

Kde jsi začínal působit a čím sis vydělával na chléb vezdejší? 
Začal sem působit na farmě, pak jsem pracoval v zahradě tuberkulozního sanatoria v Londonu, pak v sanatoriu jako orderly a pak jako asistent v torontské knihovně.

Tvoje pole působnosti v komunitě bylo nezvykle Å¡iroké, co z toho vÅ¡eho, co jsi pro komunitu vykonal, sám považujeÅ¡ za to nejdůležitější?
Značnou část právní práce jsem dělal zadarmo. Nejdůležitější asi byly dva právní spory, v obou jsem byl – spolu s řadou jiných krajanů - žalován pro urážku na cti. Jeden z žalujících byl až do června 1940 generálním sekretářem Hlinkovy strany (na jehož adresu jsem napsal článek “Lest we forget” , a druhý byl advokátem Romů. Oba žalovali o miliony dolarů, ani v jednom ani v druhém sporu nedoÅ¡lo k přelíčení. A potom organizace pomoci obětem záplav v Čechách a na Slovensku.

Jsi vzdělaný člověk, literát, filozof a na svém kontě máš zajímavé i literární práce. Co si myslíš, že mělo největší vliv na Tvoji tvorbu? 
Myslím, že moje vzdělání značně přeceňujeÅ¡, což je samozřejmě příjemnější, než kdybys na mne podala žalobu, ale řekl bych, že moje citové ladění, soucit se vším živým..

Práce na Tvoji encykopedii, mj. velice ojedinělé dílo vÅ¡eoběcně v komunitách vůbec - pokud vůbec někde takové existuje, Tě přivedla k celé řadě významných osobností. Oblíbil sis některou z nich více než jiné? Proč?  
Ano, tři osobnosti jsem si zvlášť oblíbil (vÅ¡echny tři jsou už mrtvé): Vladimír Krajina, Blanka Rohnová, Jan Waldauf. VÅ¡ichni tři byli rovní, neprodejní lidé.

Kam podle Tebe kráčí svět současnosti a nejbližÅ¡Ã­ budoucnosti? Změnil se pohled na jeho hodnoty ve srovnání s Tvým mládím?
Vzhledem k tomu, že se se mnou svět o tom, kam kráčí, neradil, žvanil bych, kdybych se snažil být prorokem. Jen si myslím, že svět, vesmír (před jehož nevysvětlitelnou nádherou Einstein stál v absolutní pokoře), který přežil hitlery a staliny a potopu, a jestliže nám dojde, že ho můžeme zmrzačit, budeme-li přispívat nadměrně k oteplování, přežije i naÅ¡i generaci. Na světě je dobrých lidí pořád daleko více, než lotrů, a dovolme si doufat, že jakákoliv kosmická síla, která přivodila “big bang”, zánik světa nepřipustí. 
Dějiny posledních několika set let se zdají napovídat, že lidé se snažÃ­ (pokud se vzájemně nevyvražďují), svůj vzájemný vztah zlidÅ¡ťovat.

Vloni jsi oslavil v kruhu svých přátel a obdivovatelů (byl jich plný sál farnosti sv. Václava v Torontu, a neveÅ¡li se tam vÅ¡ichni, co přijít chtěli) své požehnané devadesátiny, žil jsi bohatý život, zanechal za sebou spoustu práce v různých oblastech komunitního i kanadského společenského a akademického života, což Tě svým způsobem opravňuje i odpovědět na otázku, co je podle Tebe v životě člověka obecně to nejdůležitější, aby v jeho závěru nepohlížel na prázdné ruce... 
Někdy v septimě jsem dal dohromady básničku, která trochu odpovídá na Tvoji otázku: ”Jak dobrý hospodář, když sveze do stodoly na podzim sečte žeň a řekne “zaplať Bůh”, tak i my sečteme, až podzim oči zkalí, zda více dali jsme, než kolik činil dluh, a řeknem snad i my, my dlužni nezůstali.  (VÅ¡ecko dobré v novém roce přeje vÅ¡em Pepíček)

Připravila Věra Kohoutová, foto autorka 


Foto: 

= Dr. Josef Čermák s podnikatelem Milanem Kroupou

= Dr. Josef Čermák s předsedkyní ČSSK v Kanadě Marií Fuchsovou, které podpisuje knížku Rozlet 

 

alt

 

alt


 

Good Afternoon Slovaks and Slovakophiles,

I would like to invite you to evening that is organize by Plamen Press and Politics and Prose here in DC. Plamen Press, a DC based independent publishing company that focuses on printing English translations of literature from Central, Eastern and Southeastern Europe, is launching its second publication: The Sound of the Sundial by Czech writer Hana Andronikova.  The event will be held at Politics and Prose at Busboys and Poets on the corner of 14th and V Street NW Washington DC.   Everyone is invited to attend. Here is the link to the event.

http://busboysandpoets.com/events/event/sound-of-the-sundial

Hana Andronikova is a brilliant writer who managed to publish only two books in her lifetime, The Sound of the Sundial being the first and Heaven has no Ground , the second. Both books won the Magnesia Litera prize in the Czech Republic. She died of cancer at the age of 44 in 2011.

You can read more about her and the book from an interview with Plamen's editor in chief  Rachel Feingold conducted by Radio Prague:

http://www.radio.cz/en/section/books/the-sound-of-the-sundial-hana-andronikovas-classic-at-last-in-english-translation.

This is a great book! I hope you will come celebrate our Book Launch!

All the best,

 

Roman Kostovski 


Deep Summer

From the collections of Milan Rufus, this poem that I am so fond of is perfect for this time of year, as we approach summer's dog days.

Click here to read "Deep Summer" at 52 Weeks in Slovakia.


 

To Breathe with Birds: A Book of Landscapes
Václav Cílek.

Photographs by Morna Livingston. Translated by Evan W. Mellander. Foreword by Laurie Olin.

alt

 

"In reading these essays, I feel as if I have had the privilege of taking a very long walk through a landscape of towns, villages, and open countryside with an old friend. What is home to the author has in a sense become a second home to me through his vivid personal descriptions and recollections. This is a book for anyone who relishes the discovery of new places in the context of their historical evolution into a modern world that requires serious attention to ecological balance and sustainability."—Paula Deitz, author of the book Of Gardens: Selected Essays

"This is a remarkable book, one that rescues a fragment of the world and offers us perception and knowledge of a very particular place, a cultural landscape of deep meaning, beauty, and value."—Laurie Olin, from the Foreword

The first book-length appearance of Václav Cílek's work in English translation, To Breathe with Birds delves into the imaginative and emotional bonds we form with landscapes and how human existence—a recent development, geologically speaking—shapes and is shaped by a sense of place.

Full Description, Table of Contents, and More

192 pages | 6 x 9 | 24 illus.
Hardcover | ISBN 978-0-8122-4681-0 | $34.95t | £23.00
Ebook | ISBN 978-0-8122-9106-3 | $34.95t | £23.00
A volume in the Penn Studies in Landscape Architecture series


Daniel Zdenek Pohl

After the Escape in Austria/Photo by Journalists

 BUY IT NOW

http://www.amazon.com/Extreme-Zip-Lining-Daniel-Pohl-ebook/dp/B0079T576W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385527354&sr=8-1&keywords=extreme+zip+lining


Ester Stará:  Mařenka už říká Ř!

Nova kniha :Krtecek click here

Česke kalendaře 2012 click here

Jak zabit civilizaci click here

Kalendar 2012"Ceska kucharka" click here

Jiri Suchy 80 Click here

500 hodin k vitezstvi  click here

Hrdinove Ceskoslovenska  click here

Svetla a Stiny Husitstvi clickhere

Tajna kniha clickhere

DVD Princezna ze mlejna click here

Nastenny kalendar Hrady & Zamky 2012 cliik here 

Best of Prague click here

Justicni vrazda -Smrt Milady Horakove click here

Dasenka-Leporelo click here

Prosim strucne click here

Best of Michal Kocab-kniha a 2 CD click here

DVD Rusalka click here

Lasky princezen Kuronskych click here

CD Karel Kryl To Nejlepsi clik here

Irena Douskova "Darda" click here

Zivel Lustig click here

CD Ohumil Smejkal a jeho houslicka z javora click here

Petr Cermak:Clovek Havel click here

Tao Smichu click here

Muzi,kteri nenavidi zeny click here

Margaret Thacherova:Umeni vladnout click here

Hana Hegerova:Originalni a sva click here

Zdenek Sverak :Nove Povidky click here

Zdenek Sverak: Mravenci ukolebavka  click here

Prokop Drtina: Osud  ceskosloveskeho demokrata click here

Marta Ehlova: Hanbarova pomsta click here

Edita Plickova:Pernikova  chalouplka:click here

Umberto Eco:Prazsky hrbitov:click here

Marie Polednakova:Libas  jako dabel click here

Pavel Kosatik:Ceska  intelignece od Jarolsva Golla  po Magora click here

Nase normalizace (soubor autoru)click here

Jiri Menzel: Tak Nevim click here

Ota Ulc: Velikani a malikani: cllick here

TV serial:Vypravej I +II click here

Eva Tinkova:Ceske svatky a tradice click here

Prostory a Dialogy Evy Jiricne click here

Jiri Vsetecka:Prazsky chodec proti tankum:srpen 1968 click here

Wofgang Krieger: Dejiny tajnych sluzeb click here

Jo Nesbo:Spasitel click here

Barbara Nesvadbova:Boruvky click here

Petiska a Cerny: Cteni o hradech, zamcich a mestech click here

Lina REnhard:Muj zivot s Reinhardem click here

MOnika Peetzova: Uterni zeny click here

DVD -Zprava  o putovani studentu Petra a Jakuba click here

Jo Nesbo:Lovci Hlav click here

Voskovec+Werich:Posledni forbina CD(2)click here

Skryta Hvezda Jelena Masinova click here

D.Schwanitz:Vzdelanost jako zivy dialog s minulosti click here

Jak se hubne v Cechach click here

Otamar Dvorak: Smrt ve stribrbenem zbroji click here   

Czech Authors Za Vodou click here

Alena Dolezalova:Nejlepsi hrnickove recepty click here

Kalendar Praha Exlusive 2013 nasteny click here

Irena Obermanova:Vznasedlo click here

Remesova a Cechova:Chcete Muvit Cesky click here

M.Mosseova & T.Rizek: Cesky rok od jara do zimy click here

Viktor Suvorov: Muj zivot v sovetske armade click here

Jan Novak:Zatim dobry click here


Karel Pacner:Zivot novinare click here

Michal Viewegh:Mraz Prichazi z Hradu click here

Madeleine Albrightova: Prazska  zima click here

E.L.James: Padesat odstinu sede click here

Jo Nesbo:Snehulak click here

Karel Kaplan: Cepicka Alexej  click here

T.Nemecek,P.Rychtecky "Diskretni zona" click here

DVD Cerni baroni 3DVD click here

Ed McBain: Vrahuv zold click here

Z.Sverak & J.Uhlir: Pisnicky o zviratech click here

Petr Suler:Zlocinci a  kavaliri click here

Konvalinkova  a Neckar: CD Prvni pohadky click here

Tana Frenchova:Ztraceny pristav click here

CD Karel Gott "Dotek Lasky" click here

Jaroslav Hasek:Osudy dobreho vojaka Svejka click here

Vlastimil Vondruska:Kraluv dluh click here

Vaclav Klaus: My,Evropa a svet click here

Jonas Jonsson:Stolety starik,ktery vylezl z okna a zmizel  click here

Vosakova & Skokanova:Jezte cesky-rok v nasi kuchyni cllick here

Vaclav Krsa:DVD Dalibor click here

Artur Radvansky :"Aprece jsem prezil" click here

Bozena nemcova:V zamku a v podzamci cllck here

Zuzana Brabcova:Stropy click here

Robert Matula:Parasutista skupiny Wolfram click here

Vratislav Doubek:Ceska polititika a (Vychodni) vystehovatelstvi click here

M.Sigl:Udalosti totality,svobody,demokracie clilck here

Kalendar 2014-Ceska kuchyne-stolni click here

Pavel Cmiral:Pohadky z vanocniho stromku click here

Philip Kerr:Praha Osudova  click here

Zdenek Sverak: Po srtnisti bos click here

M.Forman & B.Slama:Povolani reziser click here

DVD S.Vachova:Chaloupka na vrsku clik here

Cibulka a Pilat:Televizni Idoly a dalsi click here

Jo Nesbo : Levhart click here


Evzen Bocek: Aristokratka ve varu click here

Slavomir HUbalek:Zpovednink vrahu clik here

Vaclava Jandeckova:Kamen click here

Gillian Purves: Abychom nezapomneli click here

Miler & Doskocilova: Little Mole  adn Mother click here

 

 

 

 

 

 


Knížka Aleny Martinů nazvaná podle první povídky "Scream of Silence" vyÅ¡la v nakladatelství iUniverse a je k dostání v obchodech Chapters a Indigo. Objednat si ji můžete i po internetu (například na Amazonu) v tradičním knižním formátu nebo i jako eBook. Knížka s obálkou Karla Nováka, která dostala ocenění "Editor's Choice", nabízí plno zajímavých nápadů, dramatických situací, záhadných a nečekaných zvratů i filozofických úvah, a to vÅ¡e s jedním ústředním námětem mezilidských vztahů, s jejich křehkostí i s jejich silou. Na pozadí ulic Montrealu, lesů Laurentinských hor, závodní dráhy F-1 nebo koncertních síní Paříže se odvíjí romantické příběhy mladých lidí, které zaumou každého.

MORE 

Beginnings  by James Frank ( paperback)  Click here


Scott Driscoll: Better You Go Home click here


Natasha Novotny " A Journey of a Bouncing Czech" Click here


James V. Frank "Beginings"click here"


Pohádky Boženy Němcové "O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku" click here & here


 Daniela's books open here


Sedm ohňů k Nahanni | Jan Soukup | Vydavatel: Dana Jakoubková – OutdoorGuide |
ISBN: 978-80-260-1586-4 | Vazba: brožovaná, 182+48 stran foto příloha | Rozměr: 148x21 cm (A5)
Kniha v prodeji za 248 Kč + poÅ¡tovné, zasíláme poÅ¡tou na dobírku | více o knize OutdoorGuide
Objednávky e-mailem: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


The Easy Ones is a police-procedural murder mystery set in the US and written by Slovak-American author Charles P. Juraska of Romeoville, Illinois. Character-driven fiction, The Easy Ones is Juraska's debut work. Available in softcover (amazon.com), as a Kindle ebook (amazon.com/kindle) and as a Nook ebook (bn.com/nook).


Scott Driscool: Better Go Home click here


 


 

Božena Němcová Pohádky

 
Narration of a Czech folktale O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku by Božena Němcová, accompanied by original music by Tomas Svoboda
Genre: Spoken Word: Storytelling  Release Date: 
Zuzannah L'ark < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Hello,
It is my pleasure to announce the release of a new Classical National Fairytale by Božena Němcová available as a digital download in two versions: the Czech original and its English translation, Kdo je hloupější or Who's More Foolish. For an audio sample, please visit cdbaby.com/cd/zuzannahlark where you can purchase all CDs, and their digital siblings. Also, feel welcome to all visual versions on youtube, or visit zuzannah-lark.netfor much more...

      Click Here to see more 

Czech and Slovak BooksaltNew BooksaltClick Here 

Christmas in the Czech Republic and Slovakia Coloring and Activity book

Price:$5.95Christmas in the Czech Republic and Slovakia Coloring and Activity book


 


"Jews-portraits in love and courage"

From: < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >
Date: Mon, Oct 14, 2013 at 7:51 AM

Dear Friends,

I  would like to inform you  that my latest book :"Jews-portraits in love and courage" has been  published and is now  available  exclusively on  Amazon Kindle  Electronic Books.

It is a sequel to "Hitler' Inferno" and as a compilation of  eight more  inspiring  studies  of people during the Holocaust.

I am  particularly happy  with  this book  and  it is  lendable  for 14 days to family  and friends on  purchase at $ 9.99

I hope you check it out  and I look  forward  to your  feedback.

  Warmly,  Vera Schiff
 
CD
A Christmas Gift for the Cello Lovers.

1. You still don't know what to get someone for Christmas?
2. Do you want to give something special?

If both your answers are "YES", don't hesitate and buy unique gift - a live CD recording featuring Czech cellist Frantisek Brikcius - here: http://www.Brikcius.com/CD.uk.html .

Either CD "PRAGUE - BRNO" with six beautiful cello compositions and/or CD "MAKANNA" with wonderful orchestra music based on magic novel by Jewish writer Jiri Weil. Concerts were held under the auspices of Vaclav Havel and Sir Tom Stoppard.

Special promotion just before the Christmas: all orders till 20th December 2013 free shipping & handling fees!

- CD "MAKANNA" (Irena Kosikova; Jan Talich - Conductor, Frantisek Brikcius - Cello, Jan Zidlicky - Narrator & Talich Chamber Orchestra)
14.99 EUR

- CD "Prague - Brno: 6 Contemporary Composers for Solo Cello" (Jiri Matys, Petr Hejny, Jan Jirasek, Lubos Fiser, Milos Stedron, Irena Kosikova; Frantisek Brikcius - Cello)
9.99 EUR

Shop now via PayPal http://www.Brikcius.com/CD.uk.html .P.S. Order by 13th December for Xmas delivery - http://www.Brikcius.com/CD.uk.html .========================

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://www.Brikcius.com

========================

US $39.00

574 pages
EN + CZ
Publisher: Divus 
Published Date: 2013
Cover:  Soft Cover
Includes: 10 posters 
Field Guide to the Czech Psyche    Atlas České DuÅ¡e
 

Prague-based Canadian artist Jessica Serran has spent the last two and a half years walking the “field,” scratching around and creating a series of 10 paintings and a book titled Field Guide to the Czech Psyche. Based on nine interviews with Czech citizens, Serran, a self-appointed psycho-cartographer, delves deep into questions of identity, nationality and place and responds to them visually; weaving together thoughts, stories and gathered images and reflecting them back in landscapes that reveal the internal terrain that each person has travelled. Each landscape is based on memory, personal experience, and the stories that morph and change as they pass through successive subjective filters.

More information on the project is available here: www.jessicaserran.com/field-guide.cz/

Field Guide to the Czech Psyche  |  Atlas České DuÅ¡e

Kanadská umělkyně Jessica Serran, působící v Praze, strávila poslední dva a půl roku v „terénu“, který mapovala a vytvořila sérii deseti maleb a knihu, kterou nazvala Atlas České DuÅ¡e. Tato kniha je výsledkem devíti rozhovorů s českými občany, ve kterých se Serran, samozvaný blázen-kartograf, zhluboka noří do otázek týkajících se identity, národnosti a místa a odpovídá na ně vizuálními prostředky: splétá dohromady myÅ¡lenky, příběhy a sebrané obrazy, aby je zpětně reflektovala v kategoriích, které zjevují vnitřní krajinu, kterou každá osoba cestovala. Každá tato kategorie je založena na paměti, osobní zkuÅ¡enosti a příbězích, které se postupně proměňují a mění průchodem po sobě jdoucími subjektivními filtry.

 
 
What the Canadian girl didn't know.

Serran Jessica
to Serran
Silly Jessica!

After I sent out the email two weeks ago about the crowdfunding campaign and the Field Guide to the Czech Psyche, I got into a lengthy discussion with my partner about crowdfunding and how very new it still is. (Stay tuned, he's got some things to say about this as well!) And that most of us are still trying to figure out what it is. And it occurred to us that it might seem strange to contribute or "donate" money to an arts project when one could use their money to help feed starving children, not the starving artist.

I can appreciate this. Fully. But here's the thing. You're not actually donating money, you're contributing to bringing more arts and culture to this country. You're giving others a chance to see this place through a new set of eyes. You're saying, "yes, we value self-reflection and we want others to intimately consider who we are and what our place here is."

AND, here's the best part... in return for your contribution you receive beautiful rewards of art and creativity in return! Like a signed copy of the beautifully designed book, Field Guide to the Czech Psyche and a postcard that is a piece of art in and of itself straight from my studio.

Or I'll make a custom painting just for you, like I did for each person I interviewed. Or, a drawing. Or we can have a long, lovely lunch together and walk along the Vltava together and discuss all the ways that you and your art matters and how we can bring more of it to the world.

It's a win-win situation for both of us. If you have any questions, please ask.

Here's the link to the campaign: http://igg.me/at/fieldguidecz/x/2898327

And here's the link to the video below where I talk about this whole crowdfunding thing: https://vimeo.com/64069244

jessica


 "Lidice Remembered Around the World"
   

alt
Sokol Falcon
     
 
Ahoj SOKOL family and friends,
 
Wanted to share this page of history via Toni Brendel,

I received the e-mail that was forwarded by Tony Jurik, President of the Wisconsin Slovak Historical Society, regarding the deaths of so many Sokol members in 1941.
I recently wrote a book, "Lidice Remembered Around the World" and in it I describe the plan to assassinate Reinhard Heydrich. "Operation Anthropoid" was carried out by one Josef Gabcik and Jan Kubis, a Slovak and a Czech, who had been trained as members of the Czechoslovak Army in Exile that operated out of London. Without the assistance of Sokol members who had formed the underground resistance group known as JINDRA, they could not have succeeded. Those who survived the slaughter when so many met their death earlier, lived to see Heydrich assassinated. Sadly, they paid the ultimate price, along with those people of Lidice. Czech Ambassador to the USA, Petr Gandalovic, spoke to us in Phillips, Wisconsin, USA where one of the two memorials to Lidice in North America happen to be. 2012 was for the 70th anniversary of the destruction of Lidice. There was a commemoration and memorial service. Phillips is my home town. He brought it to our attention that the heroes that assisted in "Operation Anthropoid" have finally been recognized as such by plaques bearing their names, that are posted nearby the Church where the paratroopers died in June, 1942.
Thank you for sending the information. It makes it so much more clear as to why the remaining Sokol members risked their lives, indeed, gave their lives, to assist in the assassination.
Toni Brendel, Author
"Lidice Remembered Around the World"

 


The SOKOL Falcon
4690 Lansdowne Blvd
St. Louis, MO. 63116, USA
314-752-8168
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
SOKOL St. Louis website: www.sokolstl.org


 

ZDENEK STASTNYto me
Moc hezky zdravím a přeju pěkný den,

mezi novinky patří objev na webové stránce www.zdenekhanka.cz v sekci Aktuality. Knížky jsou teď dostupné i elektronicky a to se ví, že z toho mám radost.

Moc hezky zdraví Zdeněk


 

Dobrý den,

dovolujeme si do Vaší krajanské knihovny nebo domácnosti nabídnout publikaci České bankovky a mince 1993 – 2012

 

Kniha rekapituluje a komentuje vývoj oběhu peněz, změny bankovek a vydávání mincí od počátku příprav rozdělení československé měny 
do května roku 2012. Bohatá obrazová dokumentace (786 fotografií). Rozsáhlá část o českých mincích, která přináší fotografie vÅ¡ech 
oběžných i téměř 130 pamětních mincí z drahých kovů. Poprvé jsou souhrnně publikovány informace o výskytu padělaných peněz na území České republiky za uplynulých 20 let.

 

Knihu si můžete objednat v odpovědi na tento e-mail nebo na webu http://bankovky-mince.cz, cena jedné knihy je 499 Kč (cca USD 25, EURO 18).

 

 

S přáním krásného dne

 

  JEROME s.r.o.
  Barbora Stluková
   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 tel./fax: 222 718 913
  GSM: 603 162 716
  www.jerome-klapka.cz

    https://www.email.cz/download/i/_yFwb9m_Lf90RiqvFxgkESvecY1exMyXPeu7QMTJ26gs4Jas8kMi46xjduW474Jx9XuO_eM/image001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Help us to keep informing you
about the Czech & Slovak events
and activities in North America


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner